Årsmøde 2011 - Formandens beretning

 
På Årsmødet fremlagde Fodboldformand Per B. Sørensen sin beretning. Du kan læse et uddrag nedenfor.
 

Fodboldafdelingen holdte årsmøde for ca. 45 deltagende Fodboldafdelingen afholdte 9. februar årsmøde i klublokalerne ved HH.
 
Her aflagde Formand Per Bach Sørensen beretning for 2011 og vendte også blikket mod 2012. I beretningen fremhævede formanden bl.a.: 
 • Fodbold havde i 2011 knap 700 medlemmer
 • Glædeligt at antallet af fodboldspillere i Hinnerup er vokset igen i år til knap 1500 fodboldspillere, og dermed fortsat tæller mere end 35% af det totale antal fodboldspillere i Favrskov kommune
 • Hinnerup Cup med sin store deltagelse, i alt 239 hold og mere end 3000 gæstede Hinnerup under stævnet, som i 2012 også vil favne Danske Bank Cup Hinnerup
 • Arbejdet med den ”gule tråd” som middel til at sikre sportslig og social sammenhæng
 • Oktoberfest med 350 deltagere og Fodboldfest med 85 deltagere som stærke sociale tiltag for frivillige og hjælpere
 • Bortforpagtning af HH cafeteriet og eksemplarisk samarbejde med HH Skolen om skolebod
 • Behovet for at udvikle Four Stars samarbejdet og kadot til GUI for deres positive indstilling til samme
 • De mange stævner og aktiviteter i 2011 afviklet af fodbold, som Mikrofodboldskole, Fodboldcamp, Fodboldskole, Pigeraketten og som også vil løbe af stablen i 2012. Der til kommer i år tiltaget ”Kom ud af pomfritten” - et tiltag for 6-10 årige i samarbejde med HH Skolen og SFO
 • Forventningerne til ibrugtagning af de nye græsbaner ved HH, sommeren 2012
 • De positive forventninger til anlæggelse af kunstgræsbane i Hinnerup efter demokratisk indstilling fra Favrskov Idrætssamvirke til byrådet. En Favrskov bane anlagt efter nærhedsprincippet og hvor alle fodboldklubber i Favrskov vil få andel i tiderne.
 • En stor tak til ledere, trænere og frivillige, som er med til at ovenstående kan lade sig gøre samt til forvaltning og Idrætssamvirket for god dialog og samarbejde

Økonomi og kontingenter
Regnskab for 2011 med et lille overskud blev godkendt, såvel som budget for 2012. I budgettet ligger en moderat kontingentstigning, som eneste mulighed for at få økonomien til at hænge sammen bl.a. i lyset af faldende sponsorindtægter og tilskud, øgede vinteraktiviteter samt stigning på stævne- og holdgebyrer. Men også en stor fokus på uddannelse af trænere i 2012.
 
På valg
På valg var formand Per Bach Sørensen, som til klapsalver indvilligede i at tage et år yderligere end planlagt til der kan findes en ny formand for fodbold. Formanden opfordrede til at der findes en ”yngre” model. Der var også valg til Per Andreasen til fodboldudvalget – også til klapsalver.
 
Organisationsændring
Fodbold har i 3 år kørt med en ny struktur, som har været evalueret. Det er lykkes at få flere opgaver spredt ud, selv om der stadig er brug for flere kræfter. I den forbindelse nedlægges fodboldbestyrelsen, således at drift og ledelse af Fodboldafdelingen fremover alene varetages af Fodboldudvalget. Yderligere oprettes et Advisory Board med henblik på at sikre støtte, sparring og aflastning til fodboldudvalg og formandsskab.
 

Denne artikel er også publiceret på avcnet.dk.

HOG Fodbold    |    Ådalsvej 94    |    8382 Hinnerup     |    Tlf. 86985530