HOG – Fodbolds historie (1970-1979)

 - Redigeret af Magnus Nielsen – fra bl.a. jubilæums skrift ”100 år i samspil med byen 1909 – 2009” og fra et stort arkivmateriale, som han samlet gennem sine mange år i HOG Fodbold.

 
1979

Formand Arne Trosborg oplyser på bestyrelsesmødet 10. januar, at der er kommet en henvendelse om at Hinnerup Idrætspark afhændes til Hinnerup Kommune til brug for opførelse af et fritidscenter.

Den 17. januar var der fællesmøde mellem Hinnerup Idrætsparks ejerforeninger – Arbejdernes Fællesorganisation, Håndværker- og Borgerforeningen, Hinnerup Grundejerforening og HOG om evt. salg af Idrætsparken. Der blev opnået enighed om salg af idrætsparken, hvis brugeres behov for idrætsarealer løses ad anden vis.

På en ekstraordinær generalforsamling i HOG d. 23. marts blev det godkendt, at man arbejdede videre med et oplæg til at sælge Hinnerup Idrætspark til kommunen for en pris af 240.000,- kr. mod at kommunen betaler alle omkostninger ved handelen og stiller tilsvarende baner til rådighed for foreningen, ligesom kommunen betaler flytningen af lysanlægget.

HOGs nye klublokaler ved Rønbækhallen bygges.

Bestyrelsen fremlagde en anmodning fra Aarhus Amt om at købe 5.500 m2 a 30 kr. af Idrætsparkens areal pris 165.000,- betinget af at Hinnerup Kommune køber resten af arealet til 285.000,- kr. Overtagelse 31. december 1979.

HOG fejrer 70 års jubilæum d. 10. november 1979. Bamses Venner og Bjørn Tidemann samlede 700 til jubilæumsfesten.

På generalforsamlingen 29. november godkendes salget af Hinnerup Idrætspark på de nævnte betingelser.

1978


Bestyrelsen godkendte på møde d. 5. april HOGs nye klubmærke, der er udarbejdet af Niels Kjærgaard.

På mødet 31. maj blev det oplyst, at tennisudvalget havde indhentet overslag på tennisbanerne.
Grusbane 50 – 60.000,- kr. pr. bane
Kunststofbane 95.000,- kr. pr. bane.
Polyuretan 160.000,- kr. pr. bane

Der satses på baner mellem klubhuset og Rønbækskolen.

Hinnerup Kommune har bevilliget 250.000 kr. til opførelse af et klubhus ved Rønbækhallen.

Der er tilmeldt 20 turneringshold i fodbold. 5 seniorhold, 1 oldboys og resten ungdom.

1977

HOG arbejder på at lave et klubhus i tilknytning til Rønbækhallen.

Mogens Brendholt måtte på grund af arbejde opsige sit job som træner for HOGs seniorer. Kaj Sørensen overtog træneropgaven efter ham.

Ny rekorddeltagelse ved Hjorteløbet – over 700 deltagere.

Det blev på et hovedbestyrelsesmøde besluttet, at HOGs logo skulle fornys. Der laves en konkurrence, der løber ind til en 18. september.

Den 8. juni blev der afviklet cykelløb i Hinnerup Bymidte. Der var igen deltagelse af eliteryttere fra Danmark – Verner Blaudzun, Benny Pedersen, Henning Jørgensen, Eigil Jørgensen, Per Sandal, Gunnar Asmussen, Kim Thejls og Ernst van Norde. Der var også tilsagn fra stærke ryttere fra Belgien og Holland.

Den 15. november blev årets aktivfest afholdt på Hinnerup Kro. Der deltog 132 i festen.

Serie 3 holdet havde en svær sæson og rykkede ned i serie 4.
 
Den 1. december kunne Århus Stiftstidende fortælle, at den 29. årige Flemming Hvass var ansat som ny træner i HOG. Flemming Hvass nåede 108 divisionskampe for Skovbakken inden han helligede sig trænergerningen.

1976

Rønbækskolen bygges.

De første kampe blev spillet på Rønbæk Stadion.

HOG har en stærk ungdomsafdeling med over 170 spillere.

Mogens Brendholt er ny træner i seniorafdelingen.

Et nyt lysanlæg bliver rejst på træningsbanen ved Stadion Alle i Hinnerup. Lysanlægget er rejst med hjælp af en række frivillige. Lysanlægget kostede 40.000 kr. Lysanlægget blev indviet med en træningskamp mellem HOGs serie 3 og Danmarksserie holdet fra Houlbjerg. Efter en underholdende kamp vandt Houlbjerg 2-0. HOG holdet bestod af: Bent Olsen, Ejlif Pedersen, Gregers Mikkelsen, Knud Erik Andersen, Ole Svidt, Kurt Thomsen, Kaj Kragelund, Niels De Place, Jørgen Christensen, Per Bundgaard, Steen Sørensen, Lars Olsen, Carsten Bach, Mogens Brendholt og Carsten Hansen.

Hjorteløbet havde deltagelse af 526 løbere.

Den 15. juli blev der spillet en opvisningskamp i forbindelse med sportsfesten i Hinnerup. Det var de bedste spillere fra HOGs ”storhedstid” i slutningen af 50.erne mod et hold af spillere, der var flyttet til Hinnerup.
Holdet fra ”storhedstiden” bestod af 2 x 3 brødre, Henning, Flemming og Bruno Mikkelsen og Mogens, Jørn og Niels De Place og deres svoger Bent Bjerregaard. Derudover deltog Helge Madsen, brødrene Henning og Kaj Løcke, Svend Demuth, Ole Nielsen og Leif Lykkegaard. Ingvard Toft var holdleder.
Modstanderne – tilflyttere var: Søren Husum, Niels Terkildsen, Jens Andersen, Vagn Petersen, Ole Nybro, Frank Christensen, Kaj Sørensen, Aksel Rasmussen, Bjarne Hansen, Niels Berg, Gregers Mikkelsen, Jørn Lundbech, Kej Thomsen og Tage Lausdahl. Svend Pedersen var holdleder.
Kampen dømtes af Svend Ove Erenbjerg og på linjerne havde han Kurt Christensen og Folke Sørensen (Hinnerup Kro).

I august blev der afholdt cykelløb i Hinnerup med deltagelse af Verner Blaudzun, Jørgen Emil Hansen, Jørn Lund, Gert Frank, Jørgen Schmidt, Benny Pedersen og flere andre kendte cykelryttere. Benny Pedersen, den bumstærke rytter fra Skive vandt løbet foran Verner Blaudzun.

Niels De Place meddeler fodboldafdelingen, at han stopper med seniorbold. Han har rundet de 350 kampe og scoret mere end 500 mål for klubben bedste hold. Han vil dog fortsætte med at spille fodbold, men ikke på så højt et niveau.
Målmand Helge Madsen har også besluttet at stoppe efter denne sæson.
 
1975

Ungdomsudvalget i fodbold bestod af Erik Bendix Nielsen, Kurt Christensen, Niels De Place, Henning Bak og Alfred Norup.
Der var hold med i Juniordrenge A, Drenge A, Drenge B, 2 hold i Lilleputdrenge B og 2 hold i Miniputdrenge i Amtsturneringen.

HOG påpeger over for Hinnerup Kommune, at man mangler fodboldbaner. Der er 150 drenge, der spiller fodbold.

Fodboldbanerne ved Rønbæk anlægges.

Lørdag den 25. oktober blev der holdt frikadellefest hos Eva og Gert, Nørregade 36, Hinnerup.

Den 15. november blev der afholdt aktivfest på Hinnerup Kro. Kuvertpris 30 kr.

1974

Hjorteløbet starter som et HOG arrangement med deltagelse af flere hundrede løbere.

Fodboldudvalget bestod af Svend Ove Erenbjerg, Ingvard Toft, Niels Terkildsen, og Holger Deleuran. Gunnar Kjeldgaard var træner i seniorafdelingen.

Serie 4 holdet blev kredsvindere og rykkede op i serie 3. Hold 2 i serie 5 sluttede på en fin 3. plads. 3. holdet sluttede på en 5. plads i serie 6.

Lørdag den 9. november var der aktivfest på Hinnerup Kro.

Den 23. november blev der holdt Frikadelle og Oprykningsfest hos Lars, Nørregade 36, Hinnerup.

Den 27. november blev der afholdt generalforsamling på Hinnerup Kro.

1973

Svend Ove Erenbjerg blev formand for seniorafdelingen.
Den 11. februar blev der afholdt indefodboldstævne for seniorer i Hammel Hallen.
Den 18. februar blev der afholdt indefodboldstævne for ungdom ligeledes i Hammel Hallen.

Den 17. marts blev der afholdt afslutningsfest på en kro i omegnen (stedet ikke oplyst). Bustransport med Poul Eriks luksusbusser. Trio TAVERNA spillede Palmehavemusik.

Den 17. november blev der holdt aktivfest på Hinnerup Kro. Prisen var 23 kr. pr. kuvert. 

Den 29. november havde fodboldafdelingen generalforsamling på Hinnerup Kro.

HOG havde hold med i serie 3 og serie 6. Serie 6 puljevinder – rykker op i serie 5.

1972

Erik Bendix Nielsen blev formand for ungdomsafdelingen.

1971

På bestyrelsesmødet d. 8. januar enedes man om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling d. 25. januar 1971 angående oprettelse af en gymnastikafdeling. På generalforsamlingen mødte ingen fra gymnastikken imidlertid op.

Det besluttedes at ændre formålsparagraffen - § 2 i lovene for Hinnerup og Omegns Gymnastikforening, således fodbold, håndbold og badminton udgår, så bestyrelsen selv kunne oprette afdelinger.

På mødet i HOG den 26. februar 1971 startede man med at tilbyde de nye folk fra gymnastikken velkommen under HOG. Afdelingen kører som interessegruppe uden udgift for HOG.

1970

Atter drøftedes klubhusproblemerne på bestyrelsesmødet d. 6. april 1970. Der er ikke sket noget som helst, og det var vanskeligt at opnå kontakt til formanden for Idrætsparken. Et forslag om at HOG selv står for renoveringen kunne ikke godkendes.

Det lykkedes at opnå kontakt med Idrætsparkens formand d. 4. maj, men det blev ikke et opmuntrende møde for HOG, idet Idrætsparken ikke rådede over økonomiske midler.
 
 
HOG Fodbold    |    Ådalsvej 94    |    8382 Hinnerup     |    Tlf. 86985530