Baggrund for HOG Fodbold kontingentregler


Formålet med HOG Fodbold’s kontingentregler er at sikre, at alle får betalt kontingent til tiden.
For at være medlem og være spilleberettiget i HOG Fodbold skal kontingent være betalt pr. halvsæson inden første turneringskamp.

Dette sikrer for klubben at:
• frivillige skal bruge minimal tid på administration, opfølgning, kontrol og rykkere.
• vi får tilskud fra Favrskov Kommune (kun tilskud til betalende medlemmer)
• likviditeten er i orden – dvs. vi får indtægter inden vi begynder at få udgifter til det enkelte hold.


Kontingentregler i HOG Fodbold

Der er følgende enkle regler:
• For at spille fodbold i HOG skal der betales kontingent. (Der gives dog kontingentfritagelse til 1 barn pr. ulønnet træner i klubben). Kasserer sørger for, at medlemmer, som skal have kontingentfritagelse bliver registreret korrekt.
• Kontingent betales pr. halvsæson efter de takster pr. hold, som fremgår af HOG’s hjemmeside – www.hog-hinnerup.dk
• Kontingent betales via HOG’s hjemmeside. For at kunne betale skal hvert medlem have oprettet egen profil (1. gang), tilmeldes sit hold/årgang og betale via netbank eller dankort. Følg beskrivelse for tilmelding og betaling på HOG’s hjemmeside. Når man er tilmeldt vil kontingent automatisk bliver trukket hvert halve år indtil medlemmet eventuelt melder sig ud igen (se afsnit om udmelding). Der sendes mail som reminder om træk af kommende kontingent 10 dage før træk. Træk sker 15. Marts og 15. August. 
• Kontingent betales senest inden 1. kamp, som holdet spiller (inden træningsturnering hvis holdet deltager i dette ellers inden turneringsstart). En spiller er IKKE medlem før kontingent er betalt og kan kun spille, såfremt kontingent er betalt.
• Træner og/eller holdleder pr. hold har ansvaret for at sikre, at alle spillere har betalt inden 1. træningsturneringskamp/turneringskamp, som holdet spiller og giver besked til spillere, der IKKE overholder fristen, at de først kan spille kamp, når de har betalt.
• Nye medlemmer, som kommer i løbet af sæsonen skal indbetale efter max. 3 prøve træninger. Træner/holdleder sørger for at informere nye medlemmer om reglerne.
• Træner/holdleder pr. hold laver i forvejen en spilleroversigt. Denne sammenholdes med indbetalinger pr. hold i HOG’s klubmodul. Den enkelte træner/holdleder kan se oversigt over de spillere, der er tilmeldt det enkelte hold og har betalt kontingent. Husk også opfølgning på spillere, som kommer til i løbet af sæsonen !
• Hvis der er enkelte personer (undtagelser), som ikke har adgang til internet og/eller er i besiddelse af dankort, betales kontant til træneren eller holdleder, der sørger for at aflevere pengene til kasserer, som så sørger for at registrere og indbetale på vegne af medlemmet.
• Hvert team (børn, unge og senior) har én person pr. team, som hjælper med opfølgning på ovenstående regler. Denne person følger op på, at der pr. hold er foretaget indbetaling for alle spillere og hjælper trænere/holdledere, hvis der opstår problemer med tilmelding/indbetalinger. For at kunne hjælpe den enkelte træner/holdleder skal denne sende holdoversigt pr. hold/årgang, så det enkelt kan kontrolleres om der er indbetalt.
• Passive medlemmer, opretter også en profil i klubmodulet og giver herefter besked til kassereren, som sørger for at tilknytte dem gruppen passive medlemmer. Dette for at have en oversigt over frivillige ledere i klubben.

Udmelding
Udmelding sker ved mail til den kontingentansvarlige (okh@hog-hinnerup.dk) og orientering til spillerens træner. Kontingent ved påbegyndt sæson refunderes ikke (når der er sket træk 15. Marts og 15. August). Spillercertifikat frigives alene, hvis spilleren ikke er i restance.
HOG Fodbold    |    Ådalsvej 94    |    8382 Hinnerup     |    Tlf. 86985530